anläggning2.png

Anläggning

Blue Harvest kan ta hand om alla slags anläggningsarbeten i Stockholm och Malmö för att utveckla din utemiljö. Vi har anlagt över 200 dammar, gräsmattor, parkmiljöer, gångbanor, bostadsområden. Vi ser till att din utemiljö blir säker, tillgänglig men även ger ett högre värde för de boende och fastigheten.

Dina visioner är vårt mål som våra trädgårdsmästare genomför!

Vi tar helhetsansvaret för allt ifrån lanskaps arkitekter och design, dränering och planering och inköp av växter till framtida löpande skötsel och underhåll. Vi säkerställer att växterna håller rätt kvalitet så att etablering och livslängd blir så optimal som möjligt. Med rätt förutsättningar från start sänker man kostnaden och ökar effekten av utfört arbete. Blue Harvest har lång erfarenhet av att tillhandahålla gröna ytor till BRF.er och allt börjar med anläggning, planering tillsammans med kunden. Vi tar hand om dräneringsarbeten och schaktning för fastigheter så prata med oss om ni vill ha totalentreprenad från start till slut - vi löser det.

Kontakta oss gärna!

Stockholm

Anbudsprojektledare
stockholm@blueharvest.se

Malmö

Anbudsprojektledare
malmo@blueharvest.se

Lite av våra vanligaste anläggningsarbeten

 • schaktningsarbeten

 • dränering

 • plattläggningar

 • naturstensarbeten

 • stödmurar

 • dammar

 • jordarbeten

 • montering av lekredskap och markutrustning

 • uppsättning av plank

 • plantering av träd, buskar och perenner

 • anläggning av gräsytor

 • bevattningssystem

 • belysning