trädgårdsarkitekt2.png

Landskapsarkitekt

Vi arbetar med utemiljöer i olika skalor, från små parker och innergårdar till friluftsområden och stadsplanering. Vi ritar och planerar efter kundens och naturens behov, men även hur de ska förvaltas. Landskapsarkitekten har ofta ansvar för komplexa frågor som handlar om människans relation till och behov av sin omgivning. En viktig del är att vi tar hänsyn till ekologiska aspekter, med lyhördhet för platsen – stämning, utseende, klimat – och i nära kommunikation med både beställare, allmänhet och byggare. Vi skapar en hållbar grön miljö för dig, utifrån dina och naturens behov. En väl genomtänkt och fungerande utemiljö minskar kostnaderna för skötsel men höjer även värdet för den boende och föreningen.
Fördelen med att anlita oss är att vi gärna tar totalentreprenad för hela projektet, från skiss och inköp till etablering och genomförande.

Kontakta oss gärna!

Stockholm
Anbudsprojektledare landskapsarkitekt
stockholm@blueharvest.se

Malmö
Anbudsprojektledare landskapsarkitekt
malmo@blueharvest.se

Lite av våra vanligaste projekt

 • rådgivning

 • nya trivsamma utemiljöer för nya behov

 • parkeringsplatser

 • dammar

 • lekplatser

 • belysning

 • utemöbler

 • uteplatser

 • nyttoträdgård

 • återvinningsstationer

 • utemöbler

 • rabatter

 • gemensamma ytor