trädgårdsskötsel.png

Skötsel och underhåll

Blue Harvest tillhandahåller trädgårdsmästare och trädgårdshjälp i Stockholm och Malmö. Alla utemiljöer är unika, därför lyssnar vi på era behov och tar ett helhetsansvar för er utemiljö. Du har en trädgårdsmästare som sköter om dina utemiljöer så att det blir vackert och tillgängligt för alla. En trädgårdsmästare som arbetar löpande året runt med din gröna ytor. En trädgårdsmästare lyssnar på dig och era medlemmar behov.

Vi arbetar för dig och ser till att dina krav efterlevs, året runt. Vill du utveckla dina utemiljöer har vi landskapsarkitekter, projektledare och trädgårdsingenjörer som hjälper dig att skapa en trivsam utemiljö.

Vi sköter om allt ifrån parker och innergårdar hos bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, året om. Vi utför löpande beskärning av buskar och träd, ogräsrensning, gräsklippning, plantering och skötsel av perenner och sommarblommor. Vi arbetar med allt ifrån små BRF.er till UNESCO världsarv.

Dessutom kan vi hjälpa dig att renovera och rusta upp dina utemiljöer antingen som enskilt projekt eller som löpande underhåll. Självklart ordnar vi att granen är på plats lagom till jul med belysning, vi reparerar parkbänkar och utemöbler och vi sköter om fontäner, grillplatser och cykelställ.

Kontakta oss gärna!

Stockholm
Anbudsprojektledare
stockholm@blueharvest.se

Malmö
Anbudsprojektledare
malmo@blueharvest.se

Lite av våra vanligaste tjänster

 • tillsyn och underhåll

 • städning

 • gräsklippning

 • ogräsrensning

 • plantering och skötsel av rosor och perenner

 • plantering och skötsel av annueller

 • häckklippning

 • underhållssopning av hårdgjorda ytor

 • renovering av utemöbler

 • rensning av dagvattenbrunnar och diken

 • dränering

 • slyröjning

 • beskärning av träd och buskar

 • trädfällning

 • stubbfräsning

 • bortforsling av trädgårdsmaterial

 • anläggning