specialtjänster.png

Specialtjänster

Alla kunder är olika med unika behov. Vi har anlagt allt ifrån en tallskog till avancerade internetstyrda bevattningsssytem. Allt som underlättar din vardag men även höjer värdet på din fastighet löser vi.

Kontakta oss oavsett vad det gäller!

Exempel på specialtjänster

  • trädvård / arboristtjänster

  • trädfällning

  • skogsröjning och gallring

  • snickeriarbeten

  • altaner

  • mindre byggnationer och reparationer

  • klottersanering

  • bevattningssystem

  • belysningsautomatik